วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เก็บขยะเน่าเหม็น เพื่อป้องกันการเพาะพันธ์ุยุงลายและสิ่งกีดขวางทางน้ำไหล ในคูคลอง คลองสองตอน

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายโยธา ดำเนินการเก็บขยะเน่าเหม็น เพื่อป้องกันการเพาะพันธ์ุยุงลายและสิ่งกีดขวางทางน้ำไหล ในคูคลอง คลองสองตอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น