วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เก็บขยะเน่าเหม็น เพื่อป้องกันการเพาะพันธ์ุยุงลายและสิ่งกีดขวางทางน้ำไหล ในคูคลอง คลองสองตอน

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายโยธา ดำเนินการเก็บขยะเน่าเหม็น เพื่อป้องกันการเพาะพันธ์ุยุงลายและสิ่งกีดขวางทางน้ำไหล ในคูคลอง คลองสองตอน

ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต้นไม้ตามจุดต่างๆในพื้นที่ตลอดจนรั้วที่ล้มเอียง

7 พฤษภาคม 2560
นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต้นไม้ตามจุดต่างๆในพื้นที่ตลอดจนรั้วที่ล้มเอียง เพื่อเร่งดำเนินการ ทั้งนี้ได้ประสานกับการไฟฟ้านครหลวงเขตลาดพร้าวและผู้เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการเก็บต้นไม้ล้มหลายจุด ในพื้นที่เขตลาดพร้าว

"ลาดพร้าว NOW! ลงพื้นที่แก้ไขเหตุเดือดร้อนจากพายุฝน"
6 พฤษภาคม 2560
นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายเจ้าหน้าที่หน่วยเบสท์ฝ่ายโยธาและฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ลงพื้นที่แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในทันที เนื่องจากเกิดพายุฝนลมแรงทำให้มีน้ำท่วมขังและต้นไม้ล้มหลายจุด ตามนโยบาย "NOW! ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที" ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


ลงพื้นที่ตรวจติดตามการรื้อถอนสนามแบดมินตันที่รุกล้ำคลองลาดพร้าว ระหว่างซอยลาดพร้าววังหิน 55-57

“ตรวจติดตามการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่รุกล้ำคลองลาดพร้าว”
6 พฤษภาคม 2560
นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นายณรงค์ เรืองศรี รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นายเทวัญ อึงประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเขตลาดพร้าว ลงพื้นที่ตรวจติดตามการรื้อถอนสนามแบดมินตันที่รุกล้ำคลองลาดพร้าว ระหว่างซอยลาดพร้าววังหิน 55-57 ซึ่งผู้รับเหมาได้ทำการรื้อถอนกำแพงเพื่อขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองลาดพร้าว ให้เป็นไปตามแผนงานด้วยความเรียบร้อยต่อไป
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว ออกตรวจพึ้นที่ภายในซอยนาคนิวาส 30

"ลาดพร้าวออกตรวจพื้นที่เร่งปรับปรุงพื้นที่เขต"
6 พฤษภาคม 2560
นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว ออกตรวจพึ้นที่ภายในซอยนาคนิวาส 30 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซอย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขต ตามนโยบาย "NOW! ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที" ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำแทนที่ชำรุด บริเวณหมู่บ้านอมรพันธ์ 9

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ฝ่ายโยธา ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำแทนที่ชำรุด บริเวณหมู่บ้านอมรพันธ์ 9 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุแก่ผู้สัญจรผ่านไป-มา
ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการรื้อถอนอาคารสนามแบดมินตันที่รุกล้ำแนวคลองลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าววังหิน 55 - 57

“ลาดพร้าว NOW! ตรวจติดตามการรื้อถอนอาคารรุกล้ำคลองลาดพร้าว”
1 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น.
นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา 
ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการรื้อถอนอาคารสนามแบดมินตันที่รุกล้ำแนวคลองลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าววังหิน 55 - 57 เพื่อขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองลาดพร้าว ให้เป็นไปตามแผนงานด้วยความเรียบร้อยต่อไป